Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 27 Nr 4 / 2004
Tema: Tillståndet i Östersjön

I detta nummer

INLEDAREN
Av Håkan Eklund

ÖSTERSJÖN - ett ekosystem i konstant förändring
Av Erik Bonsdorff 6

GRÄNSZONERNAS BRACKVATTENHAV
Av Riku Lumiaro 14

UNGT OCH KÄNSLIGT HAV - fångat i övergödningens klor
Av Cecilia Lundberg 19

GRUNDA HAVSVIKAR I STÄNDIG FÖRÄNDRING
Av Kajsa Appelgren 24

SKÄRGÅRDENS INRE VIKAR - intressanta övergångsmiljöer
Av Ralf Carlsson 29

TRÅDALGER I SKÄRGÅRDSHAVET
Av Sonja Salovius-Laurén 36

VARFÖR ALGPROBLEM I SMÅ SKÄRGÅRDSSJÖAR?
Av Tore Lindholm 39

SKÄRGÅRDENS MARINA FRÖVÄXTSAMHÄLLEN I FOKUS
Av Christoffer Boström 43

VART BÄR DET I VÄSTRA FINSKA VIKEN?
Av Mikael Kilpi, Mats Westerbom & Olli Mustonen 46

NODULARINER I FISKLEVERN
Av Krister Karlsson 54

OLJEOLYCKOR HAR VI INTE RÅD MED - skulle orsaka en total ekokatastrof
Av Anita Mäkinen & Erkki Leppäkoski 59

HELCOM - dåtid, nutid och framtid?
Av Kaj Forsius 65

NYTT EU-PROJEKT MED SKÄRGÅRDSHAVET SOM BAS
Av Annastina Sarlin & Martin Öhman 68


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi