Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 25 Nr 4 / 2002
Tema: Tid och framtid

LEDAREN 
Av Håkan Eklund s. 3-5

VAR DET INTE PÅ TIDEN? s. 6 - 8 
Av Mariella Linden

SKÄRGÅRDEN I RUMMET OCH TIDEN s. 9 - 16
Av Mariella Linden

HUR MINNS ETT LANDSKAP? s. 17 - 21 
Av Barbro Smeds

ET INFORMASJONSHAV AV UTILSIKTEDE BIVIRKNINGER s. 22 - 25 
Av Thomas Hylland Eriksen

FRÅN DEN ISOLERADE BYN TILL DEN GLOBALT UPPKOPPLADE s. 26 - 30
Av Ulla Herlitz

REGIONSTÖDSPROJEKTET I ÅBOLAND s. 31 - 35
Av Teresia Blomberg

FRAMTIDSSCENARIER FÖR ÅBOLAND s. 36 - 68 
Av Katriina Siivonen och Björn Grönholm

BYAPLANER - ett verktyg för lokal utveckling s. 69 - 70 
Av Nina Söderlund

FRAMTIDSVERKSTÄDER GAV PROJEKTIDEER s. 71 
Av Christina Öling


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi