Ur recensionerna av ”Smuts”

… Tillhör man inte dem som får fullständig frobba eller patologiskt psykbryt av utläggningar som ägnar sig åt att gå till botten med det till synes mest självklara, då har man ett synnerligen uppiggande umgänge att se fram emot i Lagerspetz bok.

… Därmed alls inte sagt att det är lättvindigt. Somligt får man läsa om och långsamt. Men det känns att här finns ett tilltal riktat mot en läsare. Dessutom är Olli Lagerspetz försedd med en god portion humor. Ibland skrattade jag faktiskt högt för mig själv. Och det gör jag vid läsning annars i stort sett bara tillsammans med roliga romaner och väl valda seriemagasin.

Anders Björkman, Västerbottens-Kuriren 7.2.07

… Med utgångspunkt i våra faktiska bruk vill författaren utarbeta en "filosofisk grammatik" för smutsbegreppet. För att nå dit måttar han först ett välriktat dubbelslag mot en materialism som gjort sig blind för vardagens värdebegrepp och en poststrukturalism som vill tvinga in verkligheten i ett förföriskt enkelt maktschema.

Sinnrikt och omsorgsfullt beskriver Lagerspetz sedan smutsbegreppet utifrån de alldagliga situationer där det används, kopplar det till handhavandet av föremål och skyr varje perspektivöverskridande förklaring. Så fungerar lortundersökningen som ett åskådligt exempel på hur en begreppsanalytisk slipsten à la Wittgenstein ska dras.

… förenar analytisk skärpa med personligt tonfall och essäistisk infallsrikhet. Lagerspetz lyckas med konststycket att ur smutsen kratta fram ett helt radband av filosofiska pärlor.

Johan Wilhelmsson, Norrköpings Tidningar 3.2. 07

Han använder diskussionen … som en glipa vardag där han kan sätta in ett bräckjärn mot en rad av vår tids föreskrivna idéer om verkligheten - och bända till. Det är en ansats som påminner rätt starkt om vad författaren Robert M Pirsig en gång försökte göra i romanen "Zen och konsten att sköta en motorcykel".

… Filosofi är aldrig enkelt, och Olli Lagerspetz får gå ända tillbaka till grekerna för att komma förbi Descartes och Newton och finna stöd för sitt nygamla, vardagsnära sätt att förstå människans plats i världen. Mest lutar han sig mot Karl Marx och hans "praxis"-begrepp, och mot den sene Ludwig Wittgensteins sätt att förstå människan i hennes språkliga omgivning.

För dem som för honom själv är människan alltings mått, och inte i grunden skild från en verklighet där ute som bara går att fatta via fysikens abstraktioner. Hon är sin dagliga praktik och sina livssammanhang. Hon är det hon ägnar sin omsorg, det hon rengör och städar; världen är hennes hem.

… Olli Lagerspetz kombinerar en coolt ironisk ton med omåttliga anspråk … Om han också har rätt i allt vet jag inte, men så är det ju att läsa givande filosofi: man känner sig på en gång klokare och osäkrare.

Lars Linder, Dagens Nyheter, 6.2. 07

”Smuts är bra” står det på baksidan av tvättmedelspaketen bredvid den växande högen med kläder. Det kan man, om än med vissa förbehåll, instämma i.

Jesper Olsson, Svenska Dagbladet, 6.2. 07