Get Adobe Flash player

Triangelipäivät 29–31.10.2008 Turussa

Triangeli kostuu kolmesta korkeakoulu- ja muidenkin kirjastojen sovelluksesta: Voyager-kirjastojärjestelmä, Nelli-portaali ja Doria (digitaalisen aineiston hallintajärjestelmä). TRIANGELI-päivillä pidetään FinEUG:n (Suomen Voyager-kirjastojen käyttäjäryhmä) ja FinSMUG:n (Suomen MetaLib- ja SFX-käyttäjäryhmä) kokoukset, käsitellään ajankohtaisia asioita ja tavataan kollegoja. Tänä vuonna päivät järjestetään Turussa, Turun yliopiston tiloissa.

Triangeldagarna 29-31.10.2008 i Åbo

Bibliotekssystemet Voyager, Nelliportalen och Doria (systemet för hantering av digitala samlingar), som används av högskole- och andra bibliotek, utgör delarna i Triangeln. På Triangeldagarna hålls FinEUG:s (användargruppen för Finlands Voyager-bibliotek) och FinSMUG:s (Finlands MetaLib- och SFX-användargrupp) möten. Under dagarna behandlas aktuella frågor tillsammans med kollegor. I år ordnas dagarna i Åbo, i Åbo universitets lokaler.