[Bildarvet-projekti]
[På svenska] [In English]
Bildarvet-projekti: Åbo Akademin elektroniset kuva-arkistot
[Haku]
 • Artpic-tietokanta, Konstvetenskapliga institutionen
 • Bildsam-tietokanta, Åbo Akademis bildsamlingar
 • Etnpic-tietokanta, Etnologiska institutionen
 • Musicpic-tietokanta, Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen
Tutustu näyttelyymme! [Tutustu näyttelyymme!] Tutustu näyttelyymme!

Projekti Digitalisering av det finlandssvenska bildarvet - minoritetskultur tillgänglig för forskare on Opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi-ohjelmaan kuuluva hanke 1.5.1996-30.4.1998 ja tarjoaa nyt Internet-käyttäjille vapaan pääsyn Åbo Akademin elektronisiin kuva-arkistoihin.

Bildarvet-projektin osallistujat ovat seuraavat:

Bildarvet-projekti on yhteistyössä Muisti-projektin kanssa, jonka osallistujat ovat Helsingin yliopiston kirjasto, Museovirasto, Kansallisarkisto, Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Turun yliopisto.

Bildarvet-projektin tavoitteena on saattaa Internetin kautta suomenruotsalainen kuvaperintö tutkijoiden saataville ja siten liittää se tärkeänä resurssina yhteiseen kansalliseen kuvaperintöömme. Kuvien valintakriteereinä on ollut saattaa vaikeasti saatava kuvamateriaali tutkijoiden käyttöön ja siten suojata vanhempia arvokkaita ja usein kysyttyjä kuvakokoelmia kulumiselta.

Yllämainittuun neljään tietokantaan on nyt vapaa pääsy www:n kautta. Tietokannat sisältävät alkuperäisistä kuvista valmistetut digitaaliset kuvat, joista useimmat ovat turkulaisten valokuvaajien ottamia:

 • maisemia, sisä- ja ulkokuvia porvariskodeista, teollisuuslaitoksista, käsityöläismiljöistäTurussa n. 1860-1920
 • muotokuvia vanhoista turkulaisista (syntyneitä 1700-luvun lopun ja 1896 välisenä aikana)
 • tieteellisiä dokumentaatioita etnologian laitoksen kenttätöistä
 • suomalaisia muusikoita ja suomalaista musiikkielämää
 • eri aiheisia grafiikan lehtiä, akvarellejä ja piirustuksia

Bildarvet-projektin tietokannat sisältävät nyt n. 9.000 digitaalista kuvaa kuvailuineen (näistä n. 4.000 on sisäisessä käytössä). Lisäksi tietokannoissa on n. 18.000 tekstitietuetta - nyt jo käyttäjien ulottuvilla - jotka tulevaisuudessa linkitetään digitaalisiin kuviin. N. 2.400 kuvan valikoima on myös saatavilla Muisti-yhteistietokannan kautta.

Digitaalisten kuvien käytössä Bildarvet-projektin tietokannoissa on hyvä huomioda seuraavaa

 • Halutessasi käyttää digitaalista kuvaa julkaisussa tai julkisessa tilaisuudessa, on sinun otettava yhteys tietokannan isäntälaitokseen, joka antaa digitaalisen kuvan käyttöoikeutta ja tekijänoikeutta koskevaa tietoa.

 • Käyttäessäsi tekstitietoja tai kuvia lähteinä tutkimustyössäsi ilmoita tietokannan nimi ja hakupäivämäärä viitetiedoissa. Tietokantojen informaatio on elävää, on line-tyyppistä, mistä johtuen tekstejä ja kuvia saatetaan korjailla ja muutella aika ajoin.

Toivomme tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden kiinnostuneiden auttavan meitä kehittämään Bildarvet-projektin tietokantoja! Otamme kiitollisina vastaan palautetta sähköpostin kautta.

Yhteyshenkilö
Kirjastonhoitaja Catherine af Hällström

Åbo Akademis bildsamlingar
Tuomiokirkkokatu 2-4
20500 Turku
Puh. 02-2154108
Fax 02-2154795

Päivitetty 21.10.1998