[Projektet Bildarvet vid Åbo Akademi]
[Suomeksi][In English]
Projektet Bildarvet: Elektroniska bildarkiv vid Åbo Akademi
[Sök här!]
 • Databasen Artpic, Konstvetenskapliga institutionen
 • Databasen Bildsam, Åbo Akademis bildsamlingar
 • Databasen Etnpic, Etnologiska institutionen
 • Databasen Musicpic, Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen
Besök vår utställning![Besök vår utställning!] Besök vår utställning!
Projektet Digitalisering av det finlandssvenska bildarvet - minoritetskultur tillgänglig för forskare har arbetat inom Undervisningsministeriets program för det finländska informationssamhället 1.5.1996-30.4.1998 och erbjuder Internet-användarna ny service i form av elektroniska bildarkiv.

Deltagarna i projektet Bildarvet är följande:

Projektet Bildarvet samarbetar med projektet Muisti, där deltagarna är: Helsingfors universitetsbibliotek, Museiverket, Riksarkivet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Åbo universitetsbibliotek.

Projektet Bildarvet strävar efter att via Internet göra det finlandssvenska bildarvet tillgängligt för forskare och på så sätt anknyta det som en viktig resurs till det gemensamma nationella bildarvet. Kriterier för bildurvalet har varit att tillgängliggöra svåråtkomligt bildmaterial och att skydda äldre värdefulla och ofta efterfrågade bildsamlingar mot slitage.

Ovannämnda fyra databaser finns nu tillgängliga och sökbara via www (se länkarna ovan). Databaserna är gjorda med databassystemet Trip, bildfilerna lagras separat på en filserver. Databaserna innehåller digitaliserade bilder av originalbilder, de flesta tagna av åbofotografer:

 • vyer från Åbo omkring 1860-1920
 • bilder av gamla åbobor (födda mellan slutet av 1700-talet och 1896)
 • interiörer och exteriörer från borgarhem, industrier, hantverkarmiljöer
 • dokumentationer från etnologiska fältarbeten
 • finska musiker och finskt musikliv 
 • grafiska blad, akvareller och teckningar med varierande motiv
Databaserna inom Bildarvet innehåller nu ca 9.000 digitaliserade bilder med beskrivning (varav ca 4.000 är för internt bruk, tillgängliga med specialtillstånd). Ytterligare finns över 18.000 textposter, redan tillgängliga för allmänheten som i framtiden kommer att länkas till digitaliserade bilder. Ett urval av ca 2.400 bilder är sökbara även via samdatabasen Muisti.

Vid användningen av digitaliserade bilder i databaserna observera följande:

  Om du önskar använda en digitaliserad bild i en publikation eller på en offentlig tillställning, bör du kontakta databasens värdinstitution angående användningsrätten och upphovsrätten till den digitaliserade bilden.

  Om du använder textuppgifter eller bilder som källa i din forskning, ange databasen och sökdatum i hänvisningarna. Informationen i databaserna är "levande", vilket innebär att korrigeringar och andra ändringar både i texten och i den digitaliserade bilden kan göras dagligen.

Vi önskar att forskare, studerande och andra intresserade skulle hjälpa oss att utveckla databaserna inom Bildarvet! Vi tar med tacksamhet emot feed-back.
Kontaktperson
Bibliotekarie Catherine af Hällström

Åbo Akademis bildsamlingar
Domkyrkogatan 2-4
20500 Åbo
Tel. 02-2154108
Fax 02-2154795


Senast uppdaterad 21.10.1998