SPRÅKETS FUNKTION 9
Åbo Akademi 26-27.5.2010
Arken, aud. Armfelt (Fabriksgatan 2 / Tehtaankatu 2)


Program

Abstracts
Call for papers

Program

ONSDAG 26.5.2010

10.00-10.10

ALKUHÖPINÄT

10.10-11.00

Anneli Pajunen (Tampereen yliopisto)

Alakoululaisten kehittyminen kirjoittajina

11.00-11.40

Mari Honko (Tampereen yliopisto)

Puhekielen resurssit alakouluikäisten kirjoitelmissa

11.40-12.20

Jouni Rostila (Tampereen yliopisto)

Konstruktiokielioppi: vastaan ja puolesta

12.20-13.20

LUNCH

13.20-14.00

Maija Sirola-Belliard (Tampereen yliopisto)

Tuuksä munkaa vai meeksä junankaa? kaa-komitatiivin hyväksyttävyydestä

14.00-14.40

Timo Haukioja (Turun yliopisto)

Minimalismi, pyy ja maailmanloppu: Kielielimen lyhyt historia

14.40-15.20

Minna Vanhasalo (Tampereen yliopisto)

Grammatikaalinen ja visuaalinen ambiguiteetti optisena harhana

15.20-15.30

TAUKO

15.30-16.10

Svante  Lindberg (Åbo Akademi)

 

Språket som tema i den samtida romanen i Québec: La capture du sombre av Nicole Brossard

16.10-17.00

Anneli Niinimäki  (Tampereen yliopisto)

Referointi ja kertojan valta Lauri Viidan Moreenissa 

17.00-17.40

Viljo K. Martikainen (Aalto-yliopisto)

Kielen kvantit ja funktiot

TORSDAG 27.5.2010

9.00-9.40

Urpo Nikanne (Åbo Akademi)

Konstruktion funktio

9.40-10.20

Geda Paulsen (Åbo Akademi)

Prototyyppi ja konstruktio johto-opin kuvauksessa

10.20-20.25

LÄÄHÄTYSTAUKO

10.25-11.05

Mustanoja Liisa (Tampereen yliopisto)

Virhemarginaali variaationtutkimuksessa

 

11.05-11.45

Meri Larjavaara (Åbo Akademi)

Transitiivisuuden merkitystä etsimässä

11.45-12.45

LUNCH

12.45-13.25

Oksana Petrova (Åbo Akademi)

 

The notion of "usage-based" in CG and conceptual semantics

13.25-14.05

Markus Hamunen (KOTUS / Helsingin yliopisto)

Funktionaalisen kielentutkimuksen epistemologiasta

14.05-14.45

Esa Itkonen (Turun yliopisto)

Intuitiosta emme irti pääse!

14.45-15.00

LOPPUHÖPINÄT

 

Lisätietoja symposiumista antaa Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi).