Olli Lagerspetz: Filosofi

Tjänstförrättande professor, ämnesansvarig (den 1 februari 2007), akademilektor (utnämnd den 1 januari 2007).

Lagerspetz är född 1963 och studerade samhällsvetenskaper och filosofi vid Åbo Akademi (politices magister 1989, filosofie licentiat 1992, filosofie doktor 1996, docent i filosofi 1999) samt vid The University of Illinois, Urbana-Champaign (1990-1991). Lagerspetz var universitetslektor i filosofi vid Universitetet av Wales, Swansea, från 1992 till 1998.

Lagerspetz har publicerat böckerna Trust: The Tacit Demand (Kluwer: Dordrecht, 1998) och Smuts: En bok om världen, vårt hem (Symposion: Stockholm/Stehag, 2006). Hans bidrag har ingått i de internationella tidskrifterna Philosophy, Philosophical Investigations, Inquiry, Bioethics, and Philosophical Psychology, samt bl a i de finländska och nordiska tidskrifterna Niin & Näin, Sosiologia, Filosofisk Tidskrift, Res Publica, and Sosiologi idag.

Bland Lagerspetz huvudsakliga forskningsintressen ingår filosofisk antropologi, filosofisk psykologi, moralfilosofi och själslivets och medvetandets filosofi. I teoretiskt hänseende har hans arbete tagit inflytanden från Wittgenstein och de postwittgensteinianska filosoferna. Mer specifikt har han påverkats av de människor som han studerat eller arbetat med (Lars Hertzberg, Peter Winch, Ullica Segerstråle, Elizabeth Wolgast, Göran Torrkulla). Relationen mellan teoretiska beskrivningar och vardagens praktiker, samt behovet av alternativ till reduktionistiska tendenser har utgjort ett genomgående tema i hans arbeten. Han har även publicerat (med Kirsti Suolinna) artiklar om den finländska sociologins historia.

Lagerspetz är medlem av fakultetsrådet. I februari 2007 blev han vald till kurator för Humanistiska Föreningen.

Olli Lagerspetz är gift och har två barn (födda 1995 och 1999).

Axplock ur opublicerade arbeten