header
De Etnologiska och Folkloristiska arkiven vid Åbo Akademi vill lyfta fram arkivmaterial som handlar om så kallade vädertydor. Exemplen på vädertydor som du hittar här är från ett fältarbete i Åbolands skärgård år 1977 samt material från en frågelista om iskunskap 1991.

Sidorna illustreras av fotografier och ritningar av väderkvarnar från kart- och ritningssamlingen som också visar en aspekt på väder. I områden med få vattendrag som t.ex. i skärgården var åtminstone de större gårdarna tvungna att hålla sig med väderkvarn som placerades där vindförhållanden var goda, d.v.s. inte alltid på den egna tomten. Kvarnarna användes för malning av säd men också för att driva t.ex. sågverk.
 
Vädertydor är ett sätt att förutspå kommande väder genom iakttagelser av naturen. Till exempel sägs mycket rönnbär förebåda en kall vinter eller en snörik vinter. Dessa vädertydor kan sägas vara ett slags regler om hur man tänkte sig (eller tänker) att det kommande vädret skulle komma att vara. Men dessa regler är inte entydiga eftersom lokala variationer förekommer. När solen går ner i röd himmel kan i vissa trakter innebära vackert väder medan det i andra bygder innebär storm.

I vissa fall handlar det om långsiktiga förutsägelser, medan andra är mera kortsiktiga och handlar om det stundande vädret. Ett exempel på sådant är tanken om att när svalor flyger lågt blir det regn och när de flyger högt blir det vackert väder. Många av dessa vädertydor har en utbredning i de nordiska länderna men förekommer också på kontinenten. De har spridits muntligt men det finns också ett inflytande från den så kallade Bondepraktikan (sedan år 1662) – en bok med anvisningar om skörd och vädermärken.

Att spå väder var speciellt vanligt under märkesdagar. Ett exempel på sådant är att under julen spå hela årets väder,
där en dag motsvarar en månads väder från julafton till trettondagen.  Att studera Vintergatan och spå väder utifrån dess utseende har också varit en vanlig folklig föreställning.
 


Litteratur:
Schön, Ebbe. Svensk folktro A-Ö. Hur vi tänkt, trott och trollat. Stockholm 1998.
Tillhagen, Carl-Herman. Himlens stjärnor och vädrets makter. Stockholm 1991.
Topelius, Ann-Sofi och Christer. Att spå väder året runt efter gamla märken och tecken. Linköping 1975.


Sidan underhålls av Anne M. Niemi
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi mailto Kontakt