· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

PM för skribenter

 1. Tidskriften är ingen vän av dagens ”snuttifiering”, när allt skall vara kort och ytligt. I Skärgård skall det finnas utrymme till förfogande för det man har att komma med. Huvudsaken är att skriva tydligt, så att läsaren förstår och kan ta till sig innehållet.
   
 2. En artikel i Skärgård skall gärna ha en minimilängd på två sidor i tryck (ca 4400 tecken, netto), maximilängden ca 10 tidskriftssidor och ca 25 000 tecken, beroende på antal bilder/bildstorlek/layout. En fullskriven A4 med fontstorlek 12 innehåller ca 3500 tecken netto (mellanslag inte räknade), som jämförelse.
   
 3. Text och bilder/illustrationer skickas separat.
   
 4. Texten skickas som vanlig word-fil utan några extra finesser, antingen via e-post som bifogad fil, eller sparad på diskett eller CD-skiva.
   
 5. Bilder och illustrationer kan antingen skickas färdigt inskannade på en CD, resolutionen skall vara minst 150 dpi (gärna 300 dpi). Vi kan också göra inskanning från diabilder, pappersbilder, negativ eller motsvarande. Bilderna skall vara försedda med bildtext samt upphovsman eller bildägare och med tydlig numrering så att inga förväxlingar uppstår. Det får gärna vara en bild eller illustration per sida text. Allt bildmaterial returneras.
   
 6. Texten skall vara försedd med en kort rubrik, gärna också med korta mellanrubriker i den löpande texten. Eftersom vi använder tre spalter i tidskriften får det gärna finnas tre mellanrubriker per sida, att inte textavsnitten blir för kompakta och tunglästa. Använd gärna avstavningsprogram för att få bort onödiga slarvfel (man blir ofta ”blind” för egna stavfel) – inte heller vi upptäcker alltid alla småfel.
   
 7. Gör gärna en lista med referenser och litteraturhänvisningar (också till webbsidor som använts) till källmaterial. Eller också en lista på sådant som man gärna kan läsa för att lära mera om ämnet.
   
 8. I slutet av varje artikel har vi en ruta där artikelförfattaren presenteras. Namn, yrke (vid behov utbildning), arbetsplats, adress, telefonnummer, e-post adress. Titta i gamla nummer av Skärgård (eller be om ett exemplar) för att se modellen – eller kolla in vår hemsida (www.abo.fi/skargarden).
   
 9. Eftersom tidskriften är en ”förlustbringande icke-kommersiell verksamhet”, har vi tyvärr ingen budget för honorar, men alla skribenter får minst 10 gratis exemplar av tidskriften, fler om det behövs.
   
 10. Tidskriftens ambition är att dokumentera vår finlandssvenska kustkultur som egentligen är ett unikt världsarv. Det som är tryckt och publicerat i tidskriftsform lever också länge, till glädje för kommande generationer (och forskare). Detta är också ett sätt att dela med sig av sitt kunnande, informera om det man själv värdesätter högt, till en bredare publik. Vi försöker bjuda på ett bra tryck och en tilltalande layout. Upplagan just nu är 1400 exemplar.

Med skrivglädje,

Håkan Eklund
Redaktör
Tidskriften Skärgård
Fabriksgatan 2G
20500 ÅBO

Tfn 050-5672213, e-post: Hakan.Eklund@abo.fi

 


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi