· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 3/2012 - Årgång 35
Tema: Skutor och farleder

I detta nummer

 • Inledaren: Gammalt med framtiden för sig
  av Håkan Eklund
 • m/s J.L. Runeberg 100 år - av Thure Malmberg
 • Ett båtmuseum med vind i seglen - av Göran
  Strömfors
 • Fem seglande skepp – med koppling till bondbyn
  Mark i Kimito - av Bodil Söderblom
 • Hoppet som kom hem - av Sten Westerholm
 • Kung Valdemars segelled med gamla och nya ögon -
  av Anders Moliis-Mellberg
 • Göran Bonde – landsköpman och bondeseglare på 1500-talet - av Bengt Eriksson
 • Bokhörnan - av Thure Malmberg, Kasper Westerlund, Håkan Eklund
 • Friska vindar på Mull - av Christian Pleijel
 • Det blev en succé! - av Anders Fagerlund
 • Från Mikaels horisont: I äldre tider var det båt som
  gällde - av Mikael Herrgård
 • Sista bilden - av Håkan Eklund


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi