· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 2/2012 - Årgång 35
Tema: Mervärde i skärgård

I detta nummer

 • Inledaren: Sommaren den goda av Håkan Eklund
 • Hundra år av ångbåtsturism i Åboland
  av Margareta Ginman
 • Jag lärde mig färjresor den hårda vägen
  av Hilding Back
 • En kort historik kring människorna på Brännskär i Nagu
  av Anders Fagerlund
 • Lennart på Brännskär
  av Pia Prost
 • Om mångsyssleri i skärgård
  av Kristina Svels
 • Den sista tredjedelen kommer inte alls
  av Nina Söderlund
 • Arkivarier med dåligt minne
  av Thomas Rosenberg
 • Att smida affärsidéer i skärgården
  av Jan-Åke Törnroos
 • Naturens och skärgårdens rekreationsvärde och inverkan på hälsan
  av Jannike Nynäs
 • Strandplanering och skärgårdens framtid
  av Anders Sirén
 • Efterlyses: Eldsjälar i skärgården
  av Ester Miiros
 • Skärgårdshavets biosfärområdes strategi förtydligad
  av Katja Bonnevier
 • Bokhörnan
  av Thure Malmberg, Ulla Andersson, Håkan Eklund
 • Från Mikaels horisont: Österbottniska lustresor
  Av Mikael Herrgård
 • Sista bilden
  av Håkan Eklund


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi