· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 1/2012 - Årgång 35
Tema: Kaj Dahls skärgårdsarv

I detta nummer

 • Inledaren: Fallstudie Kaj Dahl av Håkan Eklund

  Om Kaj Dahls produktion - artiklar av Håkan Eklund

 • Dagboksanteckningar från Kaj Dahls båtresor i skärgården 1974-1976
 • Recensenternas omdömen
 • Plock ur Kaj Dahls arkivmaterial 1945-2003
 • Ett skingrat skärgårdsarv
 • Anni Blomqvists korrespondens med Kaj Dahl
 • Från Mikaels horisont: Kaj Dahls skärgårdsdokumentation
  av Mikael Herrgård
 • Sista bilden
  av Håkan Eklund


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi