· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 3/2011 - Årgång 34
Tema: Glesbygd i förändring

I detta nummer

 • Inledaren: Nedräkningen har börjat
  av Håkan Eklund
 • Inte så illa egentligen
  av Kjell Andersson
 • Värva, ärva och fördärva
  av Thomas Rosenberg
 • Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger av Jan-Åke Törnroos
 • Hotande marginalisering av skärgården
  av Jan Sundberg
 • En (reserv) verktygsback för fastare svenska strukturer
  av Siv Sandberg
 • Byaverksamheten i Åboland – en liten överblick
  av Pia Prost
 • Reflektioner kring skärgårdsboende – varför inte?
  av Nina Söderlund
 • Lokalt beslutfattande behövs
  av John Wrede
 • Om språkdevalverande och självspäkande insändare
  av Bertel Nygård
 • Om maktelit, redskapsdiskussioner och demokrati
  av Peter Backa
 • Är det vardagen eller sloganer som lockar till landet?
  av Clara Henriksdotter
 • En nybyggare med sunda visioner
  av Håkan Eklund
 • Janne Grönings väg tillbaka
  av Håkan Eklund
 • Olikheter och ölikheter
  av Christian Pleijel
 • Arkipedalo är i mål
  av Christian Pleijel
 • Bokhörnan
  av Håkan Eklund, Thure Malmberg
 • Från Nylanders horisont: Kommunreformen kallar, hör skärgården?
  av Mikaela Nylander
 • Sista bilden
  av Håkan Eklund


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi