· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 1/2010 - Årgång 33
Tema: Skärgårdsdelegationen 60 år

 

 

I detta nummer

Inledaren: En läsvärd skärgårdshistorik
av Håkan Eklund

Skärgårdsdelegationens och skärgårdspolitikens historik 1949-2009 av Esko Kuusisto och Jorma Leppänen

• Inledning
• Skärgårdspolitikens uppkomst
• Skärgårdsdelegationen
• Skärgårdslagen
• Skärgårdssystemets kommuner
• Skärgårdspolitikens resultat
• Texter och intervjuer
• Skärgårdsdelegationens projekt och verksamhet 1981-2009
• Skärgårdsdelegationens medlemmar och sekreterare 1958-2009

Bokhörnan: Från öst och väst
av Thure Malmberg

Från Jan Sundbergs horisont: Skärgårdsdelegationens svåra ekvation
av Jan Sundbergberg

 


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi