Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 2/2008 - Årgång 31
Tema: Natur i förändring

 

I detta nummer

Inledaren
av Håkan Eklund

Biologisk mångfald behövs
av Christoffer Boström

Argumenta, med uppgift att väcka debatt om Östersjön
av Britt-Marie Jakobsson & Erik Bonsdorff

Muddra mindre med mera miljöhänsyn
av Maria Degerlund

Kobbaklintar, ett fågelrikt område sydväst om fasta Åland
Av Stefan Heinänen & Mikael von Numers

Död ved ger liv i skogen
av Magnus Östman

Vikaren på Åland under de senaste hundra åren
av Olavi Stenman, Tommy Blomberg & Marcus Nordberg 

Landhöjningens primärskogar
av Jan Åström

Forskare och miljövårdare överens, skogsnaturen behöver ökat skydd
av Magnus Östman

Skärgårdshavets strandflora förändras
av Mikael von Numers

Metso II, satsar på frivilligt skydd av skognatur
av Ralf Wistbacka

Östersjöns pärlor
av Erik Bonsdorff

Stig in i skogen
av Bernt Nordman

Johannas horisont: Samma hav
av Johanna Söderholm

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi