Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 1/2008 - Årgång 31
Tema: Skärgårdssamarbetet 30 år

 

I detta nummer

Inledaren: Värdefullt nordiskt skärgårdssamarbete får inte urvattnas
av Håkan Eklund

Nordiskt och europeiskt skärgårdssamarbete i 30 år
av Bo Wijkmark, Berndt Festin och Martin Öhman

Skärgårdssmak idag
av Marika Sundqvist

På jakt efter skärgårdskapell
av Christer Westerdahl

Några tankar kring förändringar i skärgården
av Ralf Carlsson

Om konsten att konservera en hustru – Sigyn och hennes redare
av Kasper Westerlund

De ”rätta skärkarlarnas” mälarhandel
av Nils Erik Villstrand

När telefonen kom till skärgården – utdrag ur dagboken 1946-47
av Viking Mattsson

Att bevara och utveckla Stockholms skärgård
av Berndt Festin

Skärgården i norra Östersjön: problem, konflikt och handlingskraft
av Cecilia Lundberg

Ett minne från medeltiden, Likis i Ulfsby socken
av Tiina Jäkära

Thures bokhörna
av Thure Malmberg

Ann-Gerds horisont: Anspråkslös start
av Ann-Gerd Steinby

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi