Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 24 Nr 3 / 2001
Tema: Skärgårdshavets nationalpark

Ledaren
Av Håkan Eklund

En nationalpark etableras - en historisk tillbakablick
Av Olli Ojala

Skärgårdshavets Nationalpark är annorlunda
Av Jouko Högmander

Vårdbiotoperna värnar om nationalparkens biologiska mångfald
Av Leif Lindgren

Nationalparkens nyttjande
Av Trygve Löfroth

Skyddsbehov för livet under ytan
Av Erik Bonsdorff

Forskningsbehovet tar aldrig slut
Av Mikael von Numers

De forna stenkonstruktörernas skärgård
Av Tapani Tuovinen

Skärgårdshavets biosfärområde - en länk mellan
naturskydd och skärgårdsbor

Av Erkki Leppäkoski & Martin Öhman

Skärgården som centrum
Av Mariella Lindén

Skärgårdsbon - nationalparkens mest hotade varelse
Av Pirjo Hoffström

Reservat eller lokalsamhälle? - levande skärgård enligt svensk modell
Av Anders Unosson

Skärgårdsfaunan förändras snabbt
Av Mikael Kilpi

Aktuellt kring miljö- och skärgård vid Åbo Akademi
Av Ea Blomqvist, Erik Bonsdorff & Johanna Mattila


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi