Kurskatalog - Course Catalogue

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2020 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Doktorander
/Doctoral
 students
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
Kurskatalogen hittas nu i ÅA-intra.
The course catalogue can now be found in the ÅAU intranet.

 


KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet