Välkommen till Bildarvets utställning

Aktuellt !  Information om Åbo Akademis botaniska trädgård 1640-1954 / Informaatiota Åbo Akademin kasvitieteellisesta puutarhasta 1640-1954

Ingmar Lundberg, fotograferande bibliotekarie

 

Med ett urval av bilder från Konstvetenskapliga institutionens, Åbo Akademis bildsamlingars, Etnologiska institutionens och Musikvetenskapliga institutionens databaser

  1. 10 akvareller och litografier med landskapsmotiv. Källa databasen Artpic, Konstvetenskapliga institutionen
  2. 10 fotografier på Åbo slott från 1900-1920. Källa databasen Bildsam, Åbo Akademis bildsamlingar

  3. 10 olika slags skåp med österbottnisk härkomst. Källa databasen Etnpic, Etnologiska institutionen
  4. 10 fotografier på körer. Källa databasen Musicpic, Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

 


20.2.1998