Styrelsen 2017


Ordförande
Oliver Mangs

Viceordförande
Christina Humina

Sekreterare
Samuel Ekholm

Kassör
Lina Åberg

Värd
Lisa Asplund

Klubbhövding
Henrik Söderblom

Styrelsemedlem
Otto Lindfors

Styrelsemedlem
Jonas Jern

Styrelsemedlem
Sebastian Back

Styrelsemedlem
Oiva Laakso

Ni kan nå styrelsemedlemmarna via styrquantum(snabela)abo.fi

Funktionärer

Verksamhetsgranskare
Daniel Österbacka
Mikael Granit (suppleant)


Tutor 2019-20
Christina Humina


Årsfestkommittén för Quantum XLV
Lisa Asplund
Kim Björkström
Mikael Granit
Otto Lindfors
Axel Luukkonen
Oliver Mangs
Lina Sundqvist
Henrik Söderblom
Lina Åberg
Daniel Österbacka