Kontakt

Post:

Fysikerföreningen Quantum vid Åbo Akademi r.f.
Åbo Akademi / Gadolinia / Fysik
Porthansgatan 1-3
20500 Åbo

Besök:

Gå genom de stora trädörrarna vid toaletterna i Gadolinias aula. Du finner dig nu i en trappuppgång med hiss. Ta dig till våning 2, det står "Fysik" på glasdörren i trappuppgången. Gå till korridorens bortre ända. Du finner dig nu i ett utrymme med en lila falgga hängandes över en metallbalk. Du är framme!

e-post:

Ni kan nå styrelsemedlemmarna via styrquantum(snabela)abo.fi