Välkommen!

Föreningen för fysikstuderande vid ÅA.
Sedan 1974!


Biologer må göra det i buskarna,
men fysiker gör det i vakuum!