Historia

1923

Kemistklubben grundas och studentverksamheten vid Åbo Akademi tar fart på allvar.

1935

"Den naturvetenskapliga klubben" vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten (MNF) grundas.

1947

En grupp av fysiker och matematiker inom MNF börjar en föredragsserie där de samlas på fritiden för att åhöra olika föredrag. Som namn på gruppen föreslås den stora grekiska bokstaven Sigma. Förebilden är troligtvis föreningen Liimes i Helsingfors.

50-talet

Verksamheten inom gruppen Sigma blir allt mer sporadisk.

1958

Initiativ för att återuppliva Sigma tas. Ska Sigma verka som en student- eller kombinerad student- och lärarförening? Efter mycket funderingar kommer man fram till att en renodlad studentförening ändå är bäst.

12 februari 1959

Ett konstituerande möte hålls där stadgarna för studentföreningen Sigma antas. Sigma ersätter den ej längre verksamma Naturvetenskapliga Klubben och fungerar som en ämnesförening för hela MNF.

Våren 1959

Ytterligare två möten hålls. Aktiva medlemmar är ca 30.

Verksamhetsåret 1959-60

Det hålls sex sammankomster, bl.a. lillajulfest (kl 7 på morgonen i Fysikaliska institutet), en vårutfärd till Hallis fors samt en avslutande vårutfärd till Uittamo efterföljd av en öl- och korvafton i roddbassängen. Aktiva medlemmar har fördubblats till ca 60.

60-talet, "De roliga åren"

60-talet går i det glada festandets tecken. Efter 5-årsfesten hålls årsfesterna årligen, ofta på restaurang Itämeri. Istället för våra nuvarande gulnäbbssitsar har man årligen såkallade fadder och barn sitsar. Exkursioner företas också årligen till olika ställen, bl.a. Helsingfors och Tammerfors. Utomlands far man inte ännu.

1967

Sigmas styrelse utmanar Kemistklubben på en antifetmiad vilket resulterar i dårpromenader på nätterna. Sigma förlorar med minsta möjliga marginal, men erhåller dock diplom och plakett. Roddbassängen, den populära festlokalen, brinner under det här året.

1968

Fågelexkursion till Runsala, vilken går ut på att hitta ölflaskor utplacerade på strategiska ställen. Ölflaskorna delas sedan "sigmaitiskt". "Dessutom kunde ett och annat fjäderfä iakttagas". Samma år installeras också en läskedrycksautomat till sigmaiternas förfogande.

Hösten 1969

Sigma lämnar in ansökan till fakulteten om ett eget klubbrum, men inget svar erhålls.

1970-71

Sigmas ordförande formulerar sig mycket väl i sitt hälsningstal på årsfesten -70 och påpekar att Sigma lider av utrymmesbrist för de närvarande professorerna. Resultatet är att man får en egen klubblokal i huvudbyggnadens källare. Till klubbrummet anskaffas en jukebox, som senare byts ut till en flipper. Inför vinter-OS 1972 inskaffas en TV. Julfesten ordnas naturligtvis i klubbrummet på lillajulaftonsmorgonen vid 7-tiden, med över 100 deltagare. Annat program som ordnas är schackspel och filmaftnar.

70-talets början, "De oroliga åren"

En förändringarnas period. Mycket vinns och mycket förloras. Politiken kommer att spela en allvarligare roll i Sigmas verksamhet med bland annat Paavo Salminen på barrikaderna verkande för de studerandes rättigheter. Den heta potatisen är förvaltningsreformen (Lex Sundqvist) där man vill få mera påverkningsmöjligheter för de studerande och man kämpar hårt mot "etablissemanget".

1972

Sigma blir under okända omständigheter av med sin klubblokal, vilket tar hårt på Sigma. Det tidigare så glada studentlivet i festandets tecken utbyts mot livets allvarliga realiteter. Politiken kommer in i föreningslivet och de två följande åren blir mycket oroliga i Sigmas historia. Början på verksamhetsåret 72-73 blir trög trots att medlemsantalet fyrdubblas på årsmötet. En landsomfattande strejk för studerande föreslås för att påskynda reformen och Sigmas styrelse uppmanar medlemmarna att delta i strejken, något som strider mot medlemmarnas åsikter vilket slutligen leder till att styrelsen avskedas. På grund av de oroliga omständigheterna omfattar årsberättelsen endast perioden 23.10.72-28.1.73.

1973

Sigmas verksamhet omläggs grundligt. Förmodligen har det funnits olika åsikter om förändringen, eftersom ett styrelsemöte måste inhiberas på grund av att det inte är beslutsfört. Nya stadgar förbereds som godkänns den 3 april vid ett extra medlemsmöte. Bland annat läggs verksamhetsåret om så att det följer ett kalenderår, istället för att som förr följa studieåret. Månatliga medlemsmöten börjar hållas. Också en arbetsordning, där styrelsemedlemmarnas uppgifter och ansvar definieras, kommer till. I slutet av året blir Sigma medlem i Finlands Matematiska Studentkorporationers Förbund (FMSF/SMYL) efter att länge ansökt om medlemsskapet.

Årsfesten inhiberas på grund av för få anmälda. Senare planeras en förlängd årsfest i form av en kryssning, men också den inhiberas på grund av bristande intresse. Till och med julfesten inhiberas på grund av utrymmesbrist.

1974

Ett försök att uppliva Sigma görs. Politiken har inflytande. Ett 20-tal medlemmar deltar på medlemsmötena. Under året delas Sigma upp så att studenterna uppmanas att bilda ämne- och ämnesgruppföreningar inom MNF. Matematik, statistik och ADB föreslås som en grupp medan fysik, kemi kunde vara en annan grupp. I det här skedet planerar man att Sigma skulle fungera som en takorganisation för föreningarna. Den tanken förverkligas dock inte. Sigmas stadgar ändras i november så att Sigma endast verkar som en förening för "de studerande vid Åbo Akademi, vars huvudämne är matematik, statistik eller informationsbehandling".

1976-78

Åbo Akademi flyttar etappvis in i ASA-huset och matteinsten flyttar från huset vid hörnet Henriksgatan-Domkyrkogatan. Sigma får äntligen sitt eget utrymme på matteinsten, Sigmarummet. Då ASA-husets auditorier ska namnges vinner förslagen Vektorrummet och Hilbertrummet.

1978-81

Sigma är aktiva och ordnar resor till bl.a. Leningrad, Warsawa och Tallinn för sina medlemmar.

12 februari 1979

Sigma fyller 20 år och traditionen att bjuda matteinsten på kaffe och tårta på födelsedagen föds

1986

Allt fler föreningar har halare, och Sigma beställer sin första sats våren 1986. Sigma väljer orange för att vara unika. När historikerföreningen Kleio sedan också väljer orange för sina halare är sigmaiterna snabba att uttrycka sin förtret. Till slut lyckas man komma överens om att historikerna sätter in en svart rand på sina halare.

1989

Sigma fyller 30 år och det firas med stor årsfest på Kåren. Det är den första årsfesten på väldigt länge, och det bestäms att framöver ska årsfest ordnas varje år så att årsfesttraditionerna och -etiketten inte glöms bort, men med hemlagad trerättersmeny för att hålla priset nere så att fler kan delta.

Sångboken

Till Sigmas 30-årsjubileum utges även Sigmas första sångbok. Ett tidskrävande jobb som underlättas av den nya datatekniken.

1994

Till Sigmas 35-årsjubileum utges Sigmas andra sångbok, med 156 sånger indelade i kapitel. Bokens pärm är av plast istället för papper som föregångaren.

1997

Första numret av Sigma Expressen utkommer, ett provnummer som intressekoll. Tidningen är tänkt att fungera som informationsblad för sigmaiterna. Intresset finns och i fortsättningen utkommer tidningen ungefär två gånger per år. Nästan alla sigmaiter får tidningen hemskickad. Stående inslag är ordförandespalten och infosidan.

Maj 1999

För att fira Sigma 40 år åker sigmaiterna på en 10-dagars jubileumsresa genom Europa. Resan, som går genom Sverige, Storbritannien, Frankrike, Benelux, Tyskland och Danmark, hör till Sigmas största satsningar. Resan dokumenteras i jubileumsnumret av Sigma Expressen som utkommer samma år.

2000-talets början

Sigma har länge haft en aktiv motionsverksamhet, och det fortsätter in i det nya millenniet. Sigma deltar bl.a. i innebandy-, fotbolls-, volleybollsturneringar.

De kortspel som spelas mycket på insten är Vänd-10 och Pidro, vilka Sigma också ordnar turneringar i.

Sigma ordnar även en hel del film- och biokvällar.

2004

Sigmas tredje sångbok ges ut. Sångantalet har utökats till 250.

2007

Sigmas första årsfestkryssning ordnas

Sigma trycker upp egna T-skjortor

2008

ASA-huset ska renoveras och matteinsten och Sigma flyttar tillfälligt till Axelia. Sigma har istället för de tidigare stora fina lokalerna tillgång till en stor och fin takterass.

2009

Sigma firar 50 år med jubileumsårsfest på Kåren med över 170 anmälda.

2010

ASA-renoveringen är klar och matteinsten och Sigma flyttar tillbaka

2011

100-klubben blir ny tradition

Sigma ställer upp i fastlaskiainen med föreningens gamla soffa som pulkka

Pubmanövern återinförs

Sigma Expressen ges ut igen efter ett uppehåll på två år

2014

Den populära Vintersitzen ordnas traditionsenligt i januari, men denna års vintersitz visar sig vara avslutet på den fleråriga traditionen.

I februari ordnas årsfest med över 100 deltagare för att fira Sigma 55.

2015

Åbo Akademi övergår till fyra fakulteter och omarbetar de naturvetenskapliga utbildningarna. Sigma ordnar därför en MegaNatVetSitz i april tillsammans med fysiker i Quantum, geologer i Pulterit och några kemister i Kemsitklubben för att utöka samarbetet med dem.

Tfif tar kontakt med Sigma om medlemskap i deras förening och i TEK. På hösten ordnar Tfif en gulissitz på Tårget.

2016

Naturvetenskapliga Klubben, som senast varit aktiv 1986, "omgrundas" för att inte bli struken ur föreningsregistret

Sigma ordnar två NatVetsitzar under året, en i april och en i oktober - den traditionsenliga HalloweenNatVetSitzen.

November

Matteinsten och Sigma flyttar till Geologicum

2017

Naturvetenskapliga Klubben ordnar 81-årssitz

Förutom den vanliga Sigma-Quantum intagningen ordnas även en NatVet-intagning för gulisarna

2018

Sigma och Quantum får besök av och inleder ett samarbete med Nabla, ämnesföreningen för fysik och matematik vid NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

2019

I februari firas Sigma 60 år med jubileumsårsfest på Kåren där över 60 personer deltar.

Sigma beställer tröjor och designen väljs genom en tävling.

2021

I februari ordnar Sigma årsfestsitz på distans

Sigma och Quantum ordnar stegtävling i april för att motivera sina medlemmar att röra på sig när fysiska evenemang inte får ordnas

Aurum blir färdigt och Sigma, Quantum, Kemistklubben och Biologica tilldelas ett gemensamt kansli där

Sigma ordnar musiksitz på Skärgårdsbaren med Biologica och Pulterit

Under hösten får det för första gången sedan mars 2020 äntligen ordnas fysiska inomhusevenemang på campus och Sigma ordnar halarinvigning och julfest

Idag

Sigma har idag ca 40 aktiva medlemmar för vilka det ordnas bl.a. diverse sitzar, julfest, gulnäbbsaktiviteter (bl.a. gulnäbbsintagning och halarinvigning), årsfestvecka och spelkvällar, ofta tillsammans med fysikerföreningen Quantum.