Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Bylund, G. & Fagerholm, H.-P. 1984. Fisksjukdomar . Kompendium för Fiskeriläroanstalter. Yrkesutbildningsstyrelsen, Helsingfors. 108 + 11s. ISBN 951-859-494-5.

Lönnström, L. & Bylund, G. 2001. Fiskvaccinerarens handbok . Åbo. 36 s. ISBN 952-12-0817-1.

Poppe, T. 1999 (red.): Fiskehelse og fiskesygdommer. Universitetsforlaget, Oslo. 411s. ISBN 82-00-12718-4. (norska)

Rahkonen R. Vennerström, P. Rintamäki-Kinnunen, P. Kannel, R. 2001: Frisk fisk. Förebyggande, identifiering och behandling av sjukdomar . Vilt-och fiskeriforskningsinstitutet, H:fors. 140 s. ISBN 951-776-329-8.

Thulin, J. Höglund, J. Lindesjöö, E. 1989. Fisksjukdomar i kustvatten . Naturvårdsverket. Solna. ISBN 91-620-1063-8.

 

 

 

 

 


Tillbaka