Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!
På Laboratoriet för Akvatisk Patobiologi görs diagnostik på sjuk fisk, både vild och odlad. Laboratoriet är också intresserat av iakttagelser av sjukdomar hos vild fisk kring Finlands kuster.

Om man vill sända in en fisk för undersökning bör man först kontakta Laboratoriet för Akvatisk Patobiologi för att komma överens om när och hur man skickar provet.

På laboratoriet finns utrustning och kunskap för diagnostik av bakteriesjukdomar och parasitangrepp. Vidare finns det en bred erfarenhet kring miljörelaterade fisksjukdomar och sjukdomsförebyggande verksamhet.

Att notera är att vi inte för närvarande har möjlighet att diagnostisera anmälnings-pliktiga sjukdomar, ifall det visar sig att fiskarna i provet kan tänkas lida av någon dylik sjukdom vidarebefodrar vi gärna provet till EVIRA, det som tidigare var Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA.

Lägg med information om när, var och av vem som fisken fångats/hittats samt kontaktuppgifter till insändaren.

Tag gärna kontakt om du hittar någonting intressant!

 

 

 

 

 


Tillbaka