Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Symptom på yttre organ

Fenor

Blödningar i fenorna och vid fenbaserna tyder på bakterie- eller virusinfektioner. Blodiga fenbaser har traditionellt betraktats som ett symptom på furunkulos men kan även förekomma vid andra infektionssjukdomar och vid syrebrist. 
Om fisken hålls i täta bestånd slits ofta fenspetsarna då fiskarna nafsar på varandra. Om bakterier angriper fenorna uppstår fenröta, fenornas kanter blir vita och mjukdelarna förstörs så småningom tills endast fenstrålarna återstår.
Vid gasblåsesjuka uppstår det ofta gasbubblor på fenorna. Bubblorna försvinner relativt snabbt om fisken tas upp ur vattnet eller gastrycket återställs varför dessa måste undersökas omgående.

Gällock och gälar

Uppspärrade gällock och öppen mun tyder vanligen på att fisken kvävts. Bakterieinfektioner förorsakar ofta blödningar i munnens och gällockens mjukdelar. Yersinia ruckeri är känd för att förorsaka dessa symptom men de kan även förekomma vid andra bakterieinfektioner. En förkortning i gällocken observeras rätt ofta hos odlad fisk.
Gasbubblor på gällocken tyder på gasblåsesjuka.

En onormal slemavsöndring från gälarna tyder på något slags irritation i dessa. Irritationen kan vara miljöbetingad, dålig vattenkvalitet ger ofta utslag i gälskador. Slemavsöndringen kan även vara en följd av bakterie- eller parasitinfektioner, tillika kan en onormal slemavsöndring leda till sekundära bakterieinfektioner.
Vid gälinfektioner (gälröta) nöts ofta gälfilamentens yttersta delar bort, gälepitelet växer okontrollerat och filamenten växer ihop.

Ögon

Utstående ögon (foto) är tillsammans med svullen buk ett tecken på bristande vätskebalans. Oftast härrör de sig från njurskador förorsakade av virus- eller bakterieinfektioner, ibland kan det vara fråga om njurförkalkning eller parasitinfektioner. Fisk som nyligen stickvaccinerats uppvisar dylika symptom om sticket av misstag träffat hjärtregionen.
Vid kroniska infektioner är ögonen ofta punkterade.
Gasblåsesjuka leder ofta till att det bildas en ring av gasbubblor kring ögat som då ofta trängs utåt.
Katarakt, en grumling av linsen, kan ha många orsaker. Vid parasitär katarakt förorsakad av Diplostomum kan parasiterna ofta ses i linsen med blotta ögat. 

Hud

Ge akt på blödningar i huden, blödningarna kan ibland vara små, punktformade, av millimeterstorlek. Dessa kan ofta ses på fiskens buk där huden är ljus. Då huden skadas lossna ofta fjällen. Hos stora fiskar med kraftiga fjäll sitter fjällen hårdare fast,  hos dessa kan fjällen resa sig och fiskens yta blir skrovlig. Blödningarna kan vara förorsakade av virus-, bakterie- eller parasitinfektioner. Stora parasiter, såsom Caligus, kan man se med blotta ögat.

Tumörer, sår, bölder och cystor kräver ofta grundligare undersökningar innan man kan ställa diagnos. Sår och bölder är ofta förorsakade av bakterieinfektioner. Små tumörliknande cystor kan vara virusbetingade, som vid lymphocystis, eller förorsakade av någon parasit.

Om huden är blodig vid fiskens ändtarm kan det vara ett tecken på en infektion i tarmen. Om man stryker längs buksidan mot ändtarmen kan förekomsten av avföring samt dess konsistens observeras.

Fångstredskap och predatorer lämnar även de ofta spår efter sig.

Fiskens utseende i övrigt

Är fisken normal till utseendet eller förekommer det någonting avvikande. Buken kan vara svullen, ryggraden böjd eller förkortad. Ibland är huvudet missbildat som exempel kan nämnas mopshuvud hos torsk.


Tillbaka