Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Fiskens färg

Fiskens färg återspeglar ofta dess hälsotillstånd. Vanligtvis är alla bassängens fiskar av samma färg. Att fisken är mörk till färgen är ett symptom som förekommer vid flera sjukdomstillstånd. Då fisken är blek är det ofta fråga om syrebrist, anemi eller tom. undernäring. Dessutom kan vissa förgiftningstillstånd göra fisken ljus till färgen. Begynnande flavobakterieinfektioner leder ofta till att stimmet blir brokigt, det förekommer fler och fler fiskar som är ljusare till färgen än det övriga stimmet.

En ökad slemutsöndring gör också fisken ljus till färgen, då är det ofta fråga om en parasitinfektion. Om huden är ljusfläckig eller det är fråga om lokala färgförändringar ligger det ofta bakterie- parasit- eller svampinfektioner bakom. Orsaken kan också ligga i andra sjukdomar eller skador som t.ex. UV-strålning, UDN mfl.

Om fiskens bakkropp färgas mörk är det ett tecken på sjukdomar som skadar fiskens nervsystem. Som exempel kan man nämna kringsjuka.

Som motsats till föregående  är fiskens bakkropp ofta ljus till färgen vid flavobakterieinfektioner. Det är fråga om kallbrand i bakkroppen som då helt har mist sin blodcirkulation.

Hos flundran förekommer ett intressant fenomen. Undersidan är vanligen vit men ibland är även undersidan kraftigt pigmenterad. Om man granskar fisken noggrant kan man oftast observera att bägge ögonen inte vandrat ända upp till "ovansidan" vid metamorfosen.

 

 


Tillbaka