Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Fiskens beteende

Normalt simmar fisken i stim, mot vattenströmmen, eller runt i kassarna. Vid störning uppstår en flyktreaktion men den sker under kontrollerade former varefter fisken igen blir lugn och situationen normaliseras. 

Ibland blir flyktreaktionen panikartad, hela stimmet rusar okontrollerat omkring och det tar länge innan situationen stabiliseras. Detta kan bero på många orsaker, t.ex. olämplig belysning, felaktig vattenkvalitet, låg syrehalt mm. I sötvatten kan man försöka att tillsätta lite salt i vattnet, fisken borde då bli lugnare om orsaken ligger i vattenkvaliteten. Salt tillsätts också i transportvatten för att minska på den stress som transporten innebär. Panikartade rusningar kan även vara tidiga symptom på begynnande sjukdom.

Vid sjukdomstillstånd som är längre framskridna blir fisken slö, fisken står stilla vid bassängkanten och saknar flyktreaktion.

Regnbåge, VHS

Slöa regnbågar vid kasskanten. Förutom de utstående ögonen saknar fiskarna på bilden yttre symptom på sjukdom (här är det fråga om VHS-sjuka).

Fiskstimmets läge i förhållande till vattenintaget kan också ge kunskap om huruvida allting står rätt till. Om fiskarna samlas vid vattenintaget är det ofta ett tecken på att syrehalten är låg i bassängen. Om fiskarna undviker vattenintaget är det ofta ett tecken på att det är ett allvarligt fel i vattenkvaliteten.

Onormalt beteende hos enstaka eller flera fiskar är generellt ett tecken på att någonting kan vara på tok. Fiskarna kan försöka snappa luft, simma med buksidan uppåt, stå stilla på bottnen, simma med okontrollerade rörelser, spinna runt sin längdaxel mm. På basen av dessa symptom kan man ej ännu ställa någon diagnos emedan symptomen kan förekomma vid många olika sjukdomstillstånd.

Om fisken skrubbar sig mot bassängkanter eller bottnen är det ofta ett tecken på irritation i huden, ofta förorsakad av parasitinfektioner. Bakteriesjukdomar kan ibland också ge upphov till ett liknande beteende.

Stress kan ibland leda till att fiskstimmet går högt i vattnet, det kan t.ex. vara ett tecken på begynnande sjukdom eller så stressas fisken av någon predator, t.ex. säl är närvarande.

 

 

 


Tillbaka