Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Fiskens aptit

Då fisken insjuknar är en dålig aptit ofta det första tecknet på att allting inte står rätt till. Vid fiskodlingar används ofta automatisk utfodring och därmed kan denna förvarning undgå att bli upptäckt i tid. Om man regelbundet också matar fisken för hand har man en bättre bild av fiskens aptit och beteende vid utfodringen.

Vid byte av foder, pelletstorlek eller typ, kan fisken också reagera med dålig aptit. Fisken vägrar oftast också att äta skämt foder.  En stickvaccinering brukar också ofta ge en reducerad aptit under ett par veckors tid efter vaccineringen, symptomen är lindrigare om man vaccinerar större fisk.

Ibland kan det se ut som om fisken skulle äta normalt men vid närmare observation ser man att fisken endast smakar på pelleten och sedan spottar ut den tillbaka. Orsakerna till detta kan vara många, men om problemet ej observeras är resultatet ofta att bara en del av stimmet växer normalt. Dylika beteenden har förekommit bl.a. hos fisk som utsatts för onormal transportstress och vid skador på inre organ som förorsakats genom ovarsam vaccinering.

Förändringar i fiskens miljö, framförallt snabba förändringar i vattentemperaturen, ger ofta utslag i en sämre aptit. Likaså minskar fiskens aptit vid låga syrehalter. Ibland kan det vara viktigt att förutspå dessa förändringar, om en fisk har ätit med god aptit och man har gett den så mycket foder som den förmått äta, kan den ha stora svårigheter att ställa om sin ämnesomsättning om miljöbetingelserna snabbt förändras. En fisk som utfodrats försiktigare har lättare att anpassa sig till dessa förändringar.

 

 


Tillbaka