Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Trichodina

Det förekommer ett stort antal arter inom släktet Trichodina och dessa påträffas såväl i söt- som i havsvatten. Förutom Trichodina hör några andra släkten också till samma grupp av parasiter nämligen Trichodinella, Paratrichodina och Tripartiella . De är tallriksformade, 20 - 100 µm i diameter och omges av cilieringar. På basen av tandringen som ligger på parasitens undersida kan de olika arterna separeras. Trichodina förökar sig genom delning.

Parasiterna rör sig på fiskens hud och gälar och irriterar då fisken med sina cilier. De äter inte av fisken utan filtrerar bakterier och annat organiskt material från vattnet. I fiskodlingar kan parasiterna föröka sig rikligt och förorsaka en  kraftig irritation på fiskens hud och gälar. Vid riklig förekomst kan parasiterna börja förtära slem och epitelceller från fisken. I fiskens gälar kan det då uppstå omfattande skador.

Parasiten bekämpas med badning. Det är endast vid kraftiga infektioner som en behandling är nödvändig och man behandlar med formalin. En bra vattenkvalitet förebygger parasitförekomsten.

Trichodina på fiskens gälfilament


Tillbaka