Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Ichthyophthirius multifiliis , vitpricksjuka

Vitpricksjukan förorsakas av en ciliat, Ichthyophthirius multifiliis. Den vuxna parasiten är en knapp millimeter stor och dess yta är täckt av cilier. Huden hos en fisk som smittats med parasiten är täckt av vita prickar, även gälarna angrips och slemutsöndringen ökar. Fiskarna hoppar då de försöker bli av med parasiterna.

Parasiterna lever inne i fiskens hud varifrån de tränger ut då de blir vuxna, de lämnar ett litet sår efter sig. Parasiten sjunker till bottnen, kapslas in och börjar dela sig. En parasit kan dela sig i upp till 2000 cilieförsedda ca. 20 µm tomiter. Tomiterna tränger sig ut ur kapseln till vattnet där de smittar nya fiskar. I vattnet kan tomiterna leva i 2-3 dagar. Tomiterna tränger sig in i fiskens hud och börjar växa.

Ichthyophthirius är en sötvattensparasit som vållar besvär då vattnet är varmt. Eftersom parasitens reproduktion är snabb förökar den sig fort i fiskodlingsför-hållanden. Mest besvär vållar den i jordbassänger där den kan kapsla in sig i bottnen. Parasiten kan övervintra i bottensedimentet eller i en infekterad fisk.

Parasiten bekämpas genom badbehandling. Behandlingen bör påbörjas omedelbart då man upptäcker vita prickar. Tidigare användes malakitgrönt tillsammans med formalin med god framgång. Badet verkar endast på tomiterna varför regelbundna behandlingar, några gånger i veckan, är nödvändiga. Ämnen som kan ersätta malakit undersöks för närvarande, tillsvidare kan man försöka med formalin. I bassänger som kan rengöras är det lätt att bekämpa vitpricksjuka. Om sjukdomen förskansat sig i jorddammar bör de tömmas och kalkas.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har gett ut en finskspråkig rapport om badningsförsök i samband med bekämpning av vitpricksjuka:

KALA - JA RIISTARAPORTTEJA nro 321
Kati Manninen (toim.)
Kalojen valkopilkkutaudin hoito
Tuloksia malakiitin vaihtoehtojen testaustyöstä

Helsinki 2004

 


Tillbaka