Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Gyrodactylus sp.

Gyrodactylus-arterna är 0,3 - 1,2 mm långa parasiter som sitter på fiskens hud, fenor och gälar. Parasiterna förekommer både i söt- och saltvatten. De föder levande ungar, i den norska boken Fiskehelse jämförs de med ryska trädockor, inne i ungen finns en ännu mindre utvecklad unge osv. varför de kan föröka sig mycket snabbt. Parasiterna kan inte aktivt röra sig i vattnet utan smittar vid beröring. Fiskens yngelstadier är mest känsliga för infektionen.

Ifall infektionen är kraftig kan fiskens hud bli gråfärgad av slemproduktion och hudförtjockning. De skador som parasiten förorsakar på huden fungerar också som inkörsportar för andra sjukdomsalstrare med sekundärinfektioner som följd. Gyrodactylus kan påvisas genom att studera slemavskrap eller fisken ytliga organ med mikroskop. Fenorna är ett bra ställe att börja undersökningen på.

Det förekommer flera arter av Gyrodactylus , olika arter angriper olika fiskar. Den mest aktuella arten är G. salaris . Östersjölaxarna är inte särskilt känsliga för Gyrodactylus- infektioner medan atlantlaxens yngel är mycket känsliga. Dödligheten, som kan bli mycket hög, förorsakas närmast av problem med vätskebalansen som uppstår då tusentals parasiter gör hål på huden och gälarna.

Behandling

En kraftig Gyrodactylus -infektion kan lindras med formalinbad men behandlingen har sällan eliminerat parasiten totalt från fiskbeståndet.

Observera att Gyrodactylus salaris inte är det samma som norska lakselusen!

Här kan du läsa mera om Gyrodactylus salaris (på norska).

 

 


Tillbaka