Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Diplostomum sp.

Parasiten Diplostomum är en sugmask , trematod, vilken som vuxen  lever i tarmen på en fiskätande fågel. Sugmasken har en komplicerad livscykel med snäckor och fisk som mellanvärdar . Parasiter förekommer både i sötvatten och brackvatten.
Ur maskäggen som följer med fågelns avföring ut i vattnet kläcks miracidielarver som simmar fritt i vattnet och infekterar snäckor. I snäckorna förökar sig parasiten könlöst. Under varma sommardagar svärmar cerkarielarver ut ur snäckorna i vattnet. I vattnet angriper det fritt simmande cerkarierna fiskar, de tränger in igenom fiskens hud och vandrar till linsen i fiskens öga. I ögat utvecklas de till metacerkarie- larver som i sin tur kan infektera en fiskätande fågel om de hamnar i fågelns tarm.

I fiskens lins kan metacerkarierna ses med hjälp av ett förstoringsglas eller ett preparationsmikroskop. Parasiten är rörlig och  0,5 - 1,5 mm lång. I en lins kan man finna allt från en parasit till massförekomster med upp till hundratals parasiter. Om infektionen är kraftig blir hela linsen vitgrumlig och fisken är blind.

Symptom

Sjukdomen har en akut och kronisk fas. I den akuta fasen som uppkommer då cerkarie- larverna angriper fisken uppstår små blödningar där larverna penetrerar fiskens hud. Då larverna transporteras vidare i fisken längs fiskens blodkärl kan tunnare blodkärl i fiskens gälar och hjärna täppas till och fisken dör.
Endast de larver överlever som inom ett dygn nått fiskens lins. Dessa utvecklas till metacerkarier och sjukdomens kroniska fas inleds. Om larverna i ögat är få, påverkas inte fisken nämnvärt, men om tiotals eller flera larver infekterat ögat blir fisken blind. En blind fisk har svårt att hitta mat och tillväxten försvagas eller avstannar helt. Blinda fiskar är ofta mörka till färgen.

Inga behandlingsmetoder för infekterade fiskar är tillsvidare kända.

Förebyggande åtgärder för fiskodlingar:
  • vattenintaget placeras på områden som saknar stora snäckpopulationer
  • odlingskassar placeras på tryggt avstånd från stranden och vattenvegetation
  • jorddammar torrläggs och kalkas regelbundet för att avlägsna snäckorna
  • man förhindrar fiskätande fåglar att vistas vid odlingsanläggningarna


Tillbaka