Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Diphyllobothrium dendriticum -
Måsbinnikemasken

Diphyllobothrium -släktets binnikemaskar förekommer hos fisken endast som plerocercoid-larver. 

Måsbinnikemasken har en livscykel med måsfåglar som slutvärdar. I fågelns tarm hittar man den könsmogna masken som producerar ägg. Äggen kommer ut i vattenmiljön där de utvecklas till coracidielarver och infekterar copepoder. Plerocercoidlarven utvecklas i planktonätande fiskar (laxfiskar, lake och storspigg) som äter infekterade copepoder. Rovfiskar som äter infekterad fisk kan också smittas med plerocercoider. När måsfåglar äter en fisk eller fiskrens som innehåller plerocercoider utvecklas igen könsmogna binnikemaskar i fågelns tarm - cirkeln är sluten.

Binnikemasken D. dendriticum kan man ofta hitta i cystor (pil) på sikens tarmkanal. Inne i cystorna hittar man en 0,5 - 2 cm lång plerocercoidlarv.

Larverna förekommer ofta i cystor på sikens tarmkanal. Hos andra laxfiskar encysteras larverna mera sällan och de kan vandra omkring i fiskens vävnader och förorsaka stor skada. Sjukdomen har i några fall gett upphov till epidemiartade utbrott, ibland med hög dödlighet under den varma perioden. Dödsorsaken har varit omfattande vävnadsskador på inre organ. Hjärtat har ofta varit angripet, larverna kan även förorsaka blodproppar.  

Sjukdomen kan vara svår att bekämpa om fiskarna lever i vattendrag där smittan förekommer i hög frekvens hos vildfisk. Måsbinnikemasken kan överleva kortvarigt i däggdjurens tarmkanal, även människans.

 


Tillbaka