Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Ichthyobodo necator

Parasiten är också känd under namnet Costia necatrix , varav sjukdomen som den förorsakar fått namnet Costiasis.
Parasiten lever på fiskens hud, fenor och gälar. Den är liten, 10-12 x 4-6 µm, päron- eller triangelformad flagellat som sitter fast på fiskens hud med en fot.  Parasiten sprider sig från fisk till fisk, smittkällan för odlad fisk är ofta vildfisk ovanför vattenintaget eftersom parasiten kortvarigt kan leva fritt i vattnet. Parasiten kan också bilda vilostadier som kan överleva en längre tid i bottenslam. I odlings-förhållanden förökar och sprider sig parasiten snabbt. Costiasis förekommer framförallt på våren, då vattentemperaturen börjar stiga.

Diagnos

För att diagnostisera Costiasis behöver man ett ljusmikroskop. Man undersöker gälar eller hudavskrap. Ofta är nackregionen och området under bröstfenorna mest infekterade.

Sjukdomsbild

Små fiskyngel är känsligast för infektionen, förekomsten av enstaka parasiter är tillräcklig för att vålla besvär. Större fiskar är mindre känsliga.
Då infektionen är kraftig simmar fisken oroligt och med sporadiska rusningar. Huden blir gråaktig som en följd av epitelförtjockning och ökad slemavsöndring. Yngel som angrips av Ichthyobodo necator får svårt att bibehålla vätskebalansen då osmoregulationen störs, hos regnbåge har 30% dödlighet konstaterats vid Costiasis-utbrott.
Genom att hålla fiskens näringssituation och levnadsbetingelser goda och därigenom höja på fiskens motståndskraft, kan sjukdomsutbrott förebyggas.

Behandling

Fiskarna badas i formalin- eller koksaltbad. Små yngel bör behandlas omedelbart då parasiten påträffas.Tillbaka