Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Argulus

Argulus eller fisklöss är hudparasiter som angriper fiskar  i sött och bräckt vatten. Parasiterna sticker  eller sågar hål på fiskens hud med hjälp av sina mundelar och suger sedan upp kroppsvätskor och blod. Genom att avge ett  sekret i såret hindrar de blodet från att koagulera. Sekretet är giftigt och kan vara dödligt för små fiskar. Parasitens angrepp förorsakar sår i huden som kan fungera som portar för sekundärinfektioner med svamp och bakterier. På sensommaren då lusangreppen i stillastående, syrefattiga vatten ibland är rikliga hos odlad fisk bäddar fisklössen ofta för furunkulosangrepp

Parasiterna är platta, nästan genomskinliga och ligger tätt mot fiskens hud. De kan även simma fritt i vattnet. Sina ägg lägger de vanligen på vattenvegetation. Ur äggen kläcks relativt välutvecklade nya larver och flera generationer hinner utvecklas under en sommar.

I Finland förekommer två arter av släktet Argulus, A. foliaceus och A. coregoni. Man skiljer på arterna genom att se på den tudelade bakkroppens spetsar, hos A. foliaceus är dessa avrundade och hos A. coregoni   spetsiga. Honor av A coregoni   som kan bli något större är upp till 14 mm långa medan honorna av foliaceus blir ca 8 mm.

 

 

 

 


Tillbaka