Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Anguillicola crassus

I ålens, Anguilla anguilla , simblåsa kan man hitta parasiten Anguillicola crassus som är en nematod (rundmask). Parasiten är en nykomling i Europa, de första fallen konstaterades i Tyskland och Italien 1982, senare har den spritt sig vidare och förekommer numera också hos oss. Den härstammar ursprungligen från ostasien där den parasiterar på en annan ål-art, nämligen Anguilla japonica. Parasiten har antagligen följt med vid import av infekterade ålar.
Efter att parasiten har etablerat sig i Europa har spridningen skett snabbt. Parasiten förökar sig effektivt och i infekterade lokaler kan man ofta hitta den i samtliga ålar.

Anguillicola lever på blod som den suger från blodkärl i simblåsans väggar, denna diet gör att den är mörk (brun-svart) till färgen. Honan kan bli 7 cm lång och ha en diameter på ca 0,5 cm, hanen är ett par cm kortare.

Anguillicola crassus har en livscykel där hoppkräftor (Copepoder) eller andra fiskar fungerar som mellanvärdar. Den vuxna nematodhonan i ålens simblåsa producerar tiotusentals befruktade ägg som passerar ut till ålens tarmkanal. Äggen kläcks i tarmkanalen eller strax efter att ha lämnat den. Fritt levande larver fäster sig på olika underlag i vattenmiljön. En del av dem blir uppätna av hoppkräftor och omvandlas i dessa till en form som kan infektera ålen. Små ålyngel äter upp hoppkräftan och blir infekterade. Alternativt kan hoppkräftan ätas upp av annan fisk som härvid fungerar som sekundär mellanvärd. Större ålar äter fisk och det är sannolikare att de infekteras via dessa fiskar som bär på Anguillicola -larver än via hoppkräftor. Då larven hamnar i ålens tarmkanal passerar den genom tarmväggen ut i ålens bukhåla och vidare in i simblåsan där den fäster sig i simblåsans vägg. I simblåsan lever larven på blod och utvecklas till en vuxen nematod. Parningen sker i simblåsan.

Anguillicola -infektionen förorsakar skador i ålens simblåsa vilket kan leda till en försämrad simförmåga. På sikt kan detta leda till att allt färre ålar når Sargassohavet under lekvandringen och ålens fortplantning är i fara.

Anguillicola i simblåsa från ål. Denna ål har, som synes, haft en kraftig infektion och simblåsan är helt fylld med nematoder.

 


Tillbaka