Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

PKD

PKD eller infektiös nefrit är en parasitsjukdom som förorsakas av ett spordjur. Nyligen har man identifierat parasiten tillhörande släktet Tetracapsula och gett den artnamnet Tetracapsula bryosalmonae. Artnamnet bryosalmonae har parasiten fått då efter sin mellanvärd som är ett mossdjur, Bryozoa .

Tillsvidare har sjukdomen inte påträffats i vårt land, men den förekommer i Skandinavien och västra Europa. Man har även observerat sjukdomen hos vildfisk (gädda, harr) i såväl brack- som sötvatten.
Sjukdomen drabbar framförallt fiskyngel som överförs till jorddammar med mjukt vatten och högt pH-värde. Allvarliga symptom uppstår först när temperaturen överstiger 15ºC.

En fisk som överlever sjukdomen utvecklar synbarligen en immunitet, en utveckling av ett vaccin mot PKD har lovande möjligheter. Då man experimentellt har kunnat överföra PKD till fiskyngel med hjälp av infekterade mossdjur har studierna av sjukdomen underlättats i hög grad.

Symptom

En sjuk fisk simmar onormalt, blir slö och apatisk. Huden blir mörkfärgad och fiskens buk sväller upp, speciellt längs sidorna. Dödligheten är relativt låg, men om fisken stressas ökar dödligheten snabbt.
Fisken är anemisk, när man öppnar fisken ser man att njuren är kraftigt svullen, ibland även levern och mjälten. Njuren påverkas mest, i tidiga stadier är njuren ljus och grynig till utseendet, när sjukdomen avancerat längre sväller bakre delen av njuren kraftigt och ytan blir ojämn. I njuren har man histologiskt påvisa PKX-celler som skadar de njurceller som producerar blodkroppar.
Njursymptomen kan förväxlas med BKD och njurförkalkning.

Förkortningen PKD härstammar från sjukdomens engelska namn Proliferative Kidney Disease.Tillbaka