Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Sammanväxningar i bukhålan

Ibland stöter man på fiskar med sammanväxningar, eller adhesioner, i bukhålan. Efter att man började vaccinera fiskar intraperitonealt, dvs. man injicerar i bukhålan, har sammanväxningarna blivit vardag bland odlad fisk. I praktiken är det vaccinet som irriterar och inflammerar bukhålans hinnor vilket leder till att det bildas ärrvävnad mellan bukväggen och inre organ. Effekten är delvis önskad, man uppnår ett betydligt bättre sjukdomsskydd med vacciner som har denna bieffekt.

Men sammanväxningarna an även ha andra orsaker, det är då framförallt sviter efter bakterie-, virus- eller tom. parasitsjukdomar som kan leda till samman-växningar. Fisken har då haft en inflammation i bukhålan.

Likaså kan skador på magen-tarmkanalen leda till att innehållet läcker ut i bukhålan med inflammationer som följd. Dylika skador kan t.ex. uppstå hos fisk som sliter sig eller släpps fria efter att ha fångats i nät.

Sammanväxningar i bukhålan som en följd av att fisken vaccinerats. Fisken har vaccinerats rätt nyligen och vaccinet syns fortfarande som vita droppar.

Sammanväxningar i bukhålan hos en öring som fångats under lekvandringen, man kan fortfarande se trådformiga sammanväxningar mellan olika organ och på leverns yta. Rommen var normalt utvecklad. Även här är det fråga om en vaccinerad fisk.

 

Tillbaka