Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Förebyggande fiskhälsovård

Förebyggande fiskhälsovård har fått allt större betydelse inom fiskodlingen. Man har genom vaccinering lyckats reducera behovet av medicinering till en bråkdel av vad som var fallet ännu i mitten av 1990-talet. Två sjukdomar, vibrios och furunkulos, som förut medförde stora förluster i både död fisk och reducerad tillväxt, har så gott som helt eliminerats från matfiskodligen efter att man tagit effektiva vacciner i bruk.

Man står inför nya utmaningar efter att virussjukdomen VHS har fått fotfäste i matfiskodlingarna. Det finns inga botemedel som biter på virussjukdomar och VHS-vacciner finns ännu bara i forskarnas laboratorier. Sjukdomarna måste bekämpas med nya metoder. Genom planering av verksamheten kan konsekvenserna av att ett sjukdomsutbrott minimeras. Omfattningen av eventuella saneringar kan betydligt reduceras ifall smittan upptäcks innan den spridigt sig till flera odlingsenheter.

EU:s nya fiskhälsodrektiv styr verksamheten från vård av sjuk fisk till förebyggande fiskhälsovård. Direktivet ställer nya krav på fiskodlingsnäringen, bl.a. förutsätts vissa minimiåtgärder för att förhindra spridning av fisksjukdomar och övervakning av dessa. Därtill ställs det nya hälsokrav på fisk och fiskprodukter vid försäljning. Rent praktiskt genomförs detta genom fiskhälso/egenkontrollprogram som beaktar den smittorisk som föreligger vid odlingen och det potentiella verkningsområde som en smitta vid odlingen kan omfatta. Fiskodlaren åläggs i framtiden således också också att dokumentera den förebyggande fiskhälsovården.


Tillbaka