Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Njurförkalkning

Njurförkalkning förekommer hos fisk som vistas i vatten med hög koldioxidhalt (täta fiskbestånd i samband med dåligt vattenutbyte).

De yttre symptomen hos en fisk med njurförkalkning innefattar svullen buk och utstående ögon (exopthalmi). Om man öppnar fisken så stöter man i svårare fall först på ascitesvätska i bukhålan. När man ser på njuren kan man iaktta två masklika strängar längs njuren, det är urinledarna som är fyllda med kalkutfällning. I svåra fall kan hela njuren vara svullen, normalstrukturen är förstörd då vävnaden är helt fylld med vit kalkutfällning.

Förutom vattnets koldioxidhalt spelar även födans mineralinnehåll en roll, det har visat sig att magnesiumbrist ökar risken för njurförkalkning. Likaså ökar ett lågt mineralinnehåll i födan (bl.a. fosfor, PO4-P) risken för förkalkning då fisken vistas i höga koldioxidhalter.

Ett intressant fenomen är att fiskens magsäck också kan förkalkas under liknande omständigheter. Hos små yngel kan magsäcksförkalkning förekomma även utan att synliga njursymptom förekommer.

Njurförkalkning kan förväxlas med bakteriell njursjuka (BKD) och njurparasiter (PKD).

Situationen kan avhjälpas genom att öka vattenutbytet för att minska vattnets koldioxidhalt, eventuellt kan man vara tvungen att undersöka födans roll i sammanhanget.

 

 


Tillbaka