Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Koldioxid, CO2

Om koldioxid förekommer i höga koncentrationer i vattnet minskar fiskens syreupptagningsförmåga eftersom fisken då inte förmår avge koldioxid via gälarna. Koldioxiden mättar hemoglobinmolekylerna i blodet varefter det inte finns utrymme för syretransport. Akut giftigt är koldioxiden vid koncentrationer från 20-100 mg/l. En koldioxidhalt på 25 mg/l halverar fiskens syreupptagningsförmåga. Giftigheten påverkas även av vattnets syrehalt, pH och temperatur.

Lägre koncentrationer (>10 mg/L) har visat sig kunna förorsaka njurförkalkning eller nefrocalcinos.

Koldioxiden förekommer i tre former i vattenmiljön, CO2 fri koldioxid som är giftigt för fisken, samt HCO3 - (bikarbonatjoner) och CO3 -- (karbonatjoner). Giftig koldioxid kan i praktiken endast förekomma i sura och neutrala vatten. 

Koldioxid uppstår vid fiskars och andra vattenorganismers andning. För varje förbrukat gram syre bildas 1,4 gram koldioxid. En hög koldioxidhalt i vattnet kan förorsakas av täta fiskbestånd i samband med liten genomströmning. Starkt eutrofierade vatten och grundvatten som pumpas från kalkrik berggrund kan också ha höga halter.

Ökad vattengenomströmning och luftning av vattnet är åtgärder som man kan utnyttja för att reducera höga koldioxidhalter i vattnet.Tillbaka