Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Till ytan utgör fiskens gälar en rätt stor del av barriären mellan fiskens inre och den omgivande vattenmiljön.

Gälarna har många uppgifter. Den viktigaste är gasutbytet mellan vattnet och blodomloppet eller andningen. I gälarna överförs syre från vattnet till blodet och koldioxiden från blodet till vattnet. För att möjliggöra detta är gälarnas epitel tunnt, på de tunnaste ställena är det separerande epitelet mellan vattnet och blodomloppet endast ett cell-lager tjockt.

Dett tunna epitelet ställer stora krav vid upprätthållandet av vätskebalansen.

I sött vatten är salthalten högre inne i fisken än i det omgivande vattnet. Det sötare vatten strävar till att strömma in i fisken och fisken kompenserar detta genom att avge urin. Med urinet förlorar fisken samtidigt en del av sina salter. För att undvika saltunderskott har gälarna som uppgift att aktivt tillföra fisken salter från den omgivande vattenmiljön.

I saltvatten (>9 promille) är förhållandet det motsatta. Fiskens vätskor strävar till att strömma ut i det omgivande vattnet. Fisken kompenserar detta genom att dricka, men samtidigt följer det med rikligt med överflödiga salter. Saltöverskottet avger fisken i huvudsak via saltkörtlar som sitter i gälarna.


Sötvattensfiskar trivs sällan i saltvatten och vice versa. Östersjöns brackvatten är ett gränsfall där både söt och saltvattensfiskar förekommer. Laxfiskar kan anpassa sig till båda livsmiljöerna.

De kväveföreningar som bildas vid ämnesomsättningen avger fisken i huvudsak som ammoniak. Ammoniak avges direkt till vattnet genom gälarna.

Gälarna hos en frisk fisk är intensivt röda och slemfria. Vid anemier, förorsakade av exempelvis kroniska infektionssjukdomar, är gälarna bleka och färglösa. Om gälarnas epitel skadas eller irriteras reagerar de genom att öka slemutsöndringen, i nästa skede störs epitelets tillväxt varvid gällamellerna  växer samman. Den ökade slemproduktionen utsätter gälarna för bakterieinfektioner och situationen blir värre och värre.

 


Tillbaka