Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Bakteriell gälinfektion

Sjukdomen kräver en inducerande faktor, den är således ett tecken på att allting inte står rätt till. Dålig vattenkvalitet, rikligt med partikulärt eller organiskt material i vattnet, parasitinfektioner och höga fisktätheter leder ofta till en ökad slem-avsöndring varvid bakterierna får en lämplig grogrund och infektionen uppstår.

Då infektionen framskrider mister fiskarna sin aptit. Symptom på syrebrist före-kommer också. Till en början är gälarna röda och svullna, gälfilamentens spetsar ljusnar så småningom och smälter saman. På grund av svullnaden stängs inte gällocken normalt utan de står lite på glänt. Senare uppstår nekrotiska områden (bild) och svampinfektioner. Härvid kan det sticka ut svamptofsar under gällocken.
Ta även en titt på mikroskopbilder av normala och nekrotiska gälar. 

Bakteriell gälinfektion förorsakas i allmänhet av bakterier från Cytophaga/Flavobacterium-gruppen.

Förebyggande verksamhet och vård

För att undvika gälinfektioner bör de faktorer som irriterar gälarna elimineras. Formalinbad är mycket aggressiva mot gälarna och bör inte utföras om det inte är nödvändigt. Fisktätheten bör hållas låg och vattengenomströmningen god för att upprätthålla en bra vattenkvalitet.

Bakteriell gälinfektion behandlas med bad, kloramin och benzalkoniumklorid är primära alternativ, väteperoksid lämpar sig också för ändamålet.  

 


Tillbaka