Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Lymphocystis-sjuka

Till en början trodde man att lymphocystis förorsakades av en parasit, en protozoa. Senare avslöjade ljusmikroskopiska studier att det inte var fråga om parasiter utan antagligen virus som förorsakade sjukdomen, vilket till slut verifierades  med elektronmikroskopi. På 1960-talet lyckades man slutligen isolera viruset som är ett Iridovirus.

Sjukdomen karakteriseras av små tumörliknande utskott som består av hårda knutor ca 2mm i diameter. Utskotten förekommer i allmänhet på huden och fenorna, ibland kan de även observeras på gälar och inre organ. Knutorna är tusenfalt förstorade bindvävsceller som innehåller talrika viruspartiklar. Lymphocystis-infektionen anses inte påverka fiskens hälsa i övrigt, en lägre konditionsfaktor har dock på vissa håll observerats hos fiskar med lymphocystis. Fiskarna överlever i regel sjukdomen och blir symptomfria.

Sjukdomen har observerats hos ett stort antal fiskarter från olika delar av världen. Hos oss är det närmast flundran (skrubbskäddan) som angrips. Man anser att det är den vanligaste, för ögat synliga, sjukdomen hos flundran i hela Östersjön.

Bland flundrorna förekommer sjukdomen oftare hos hanar än hos honor, de flesta flundrorna med lymphocystis kan man fånga under vår och höst.

Flundra med lymphocystissjuka, notera de vårtlika knutorna på fiskens hud. En mera detaljerad bild av knutorna kan man se här.

 


Tillbaka