Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Virussjukdomar hos fisk är kallvattensjukdomar. Sjukdomsutbrott förekommer då vattentemperaturen ligger under +15°C. Oftast insjuknar fisken under vårvintern och våren, då vattentemperaturen börjar stiga. Övervintrande fiskar har nedsatt immunförsvar och viruset kan slå till.

Det finns inga botemedel mot virussjukdomar hos fisk idag. Vaccinutvecklingen är på god väg och man har utvecklat effektiva vacciner mot flera virussjukdomar. I vissa fall begränsar internationella avtal möjligheterna att vaccinera fisken. Områden där fisken är vaccinerad mot en virussjukdom kan aldrig få ett smittofritt status beträffande denna sjukdom. IPN-vacciner används nuförtiden rutinmässigt i utlandet, hos oss har det inte ännu varit aktuellt att vaccinera fisk mot virusjukdomar.

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka