Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Infektiös pankreasnekros, IPN

IPN är en virussjukdom som närapå årligen påträffas bland odlad fisk i Finland. Viruset isoleras oftast i samband med rutinkontroller, några allvarligare sjukdoms-utbrott har inte tillsvidare påträffats.
Sjukdomen förorsakar sällan dödlighet på större fisk, hos yngel kan dödligheten vara kännbar, upp till 100% har registrerats. Hos större fisk kan sjukdomen förorsaka reducerad tillväxt, om fiskens motståndskraft är nedsatt så kan IPN bidraga till ökad dödlighet.

IPN-viruset hör till gruppen birnavirus och man känner till ca 10 olika serotyper. I Finland har de isolerade virusen tillhört serotyperna Ab och Sp. Viruset är mycket tåligt, det överlever  torka, djupfrysning, höga/låga pH, samt i sött och bräckt vatten från ett par veckor till flera år.

Sjukdomsutbrott och symptom

Som tidigare nämndes förorsakar IPN-viruset de största förlusterna bland fiskyngel. Svårast angrips fiskyngel under startutfodring. Sjukdomen börjar med plötslig, hög dödlighet, de största ynglena dör först. Symptomen utvecklas senare, mörkfärgning av huden, anemiska gälar, blödningar vid fenbaserna, utstående ögon samt svullen buk. Karakteristiska symptom är balansproblem, spiralsimning och häftiga sim-rörelser.

Öppnar man fisken kan man observera punktformiga blödningar på mag-tarmpaketet, ascitesvätska i buken, bleka inre organ. Magen och tarmen är fylld av ett tjockt klart sekret.

Smittan

Viruset sprids från fisk till fisk via vattnet. Fiskar som överlevt IPN-smittan sprider smittan vidare då de avger viruspartiklar via urin och avföring. Smittan sprids även via könsprodukterna (rom och mjölke). En desinficering av rommen förstör inte viruset emedan det ligger inne i romkornet.

Viruset har även isolerats från vildfisk. Vilda djur (däggdjur, fåglar), foder och kontaminerad utrustning kan vara andra vektorer för smittan.

Behandling och förebyggande åtgärder

Behandling av den sjuka fisken är inte möjlig. För att avlägsna smittan från en odling bör odlingens samtliga fiskar tas bort och odlingsanläggningen noggrant desinficeras. Ifall smittan förekommer bland vildfisk i vatteninloppet eller om odlingen är en kassodling i brackvatten kan sjukdomen vara mer eller mindre omöjlig att helt eliminera.

Effektiva IPN-vacciner finns att tillgå och används i stor skala inom norsk fiskodling. Hos oss har inte vaccinering tillsvidare varit aktuellt eller nödvändigt.

IPN är en djursjukdom som övervakas, vid misstanke om IPN bör veterinärmyndighet kontaktas.

 


Tillbaka