Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Parasiter i fiskögat

Om man granskar ett grumligt fisköga kan man ibland med hjälp av ett förstoringsglas eller preparationsmikroskop finna små gråvita parasiter som rör sig inne i linsen. Då har fisken oftast infekterats med metacerkarier av en sugmask Diplostomum. Skadornas omfattning är beroende på hur många parasiter som har tagit sig  in i linsen. Om parasiterna är få blir skadorna ringa och fisken kan leva ett rätt normalt liv. Är parasiterna många, tiotals eller flera (upp till hundratals kan förekomma) kommer linsen att grumlas helt och hållet varvid fisken blir blind. Hos en blind fisk försvåras näringsupptagningen och tillväxten avstannar.

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka