Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Yersinia ruckeri, ERM eller rödmunsjuka

Förkortningen ERM härstammar från sjukdomens engelskspråkiga namn "Enteric red mouth disease " som den fått av symptomen med blödningar kring munhålan och svalget. Hos oss har sjukdomen varit sällsynt och tidigare förekom den endast i inlandsodlingar. Under de allra senaste åren har den dock vid flera tillfällen även drabbat kassodlad regnbåge i havet. Att notera är att det även förekommit sjukdom vid rätt låga temperaturer (<+10°C).

Regnbågen anses vara speciellt känslig för sjukdomen men sjukdomen har också påträffats hos flera vildfiskarter.

Blödningar i munregionen hos regnbåge, dessa symptom syns sällan före det terminala skedet i sjukdomsförloppet .

Sjukdomsbild och symptom

Sjukdomen är oftast av kronisk karaktär, man får en jämn låg dödlighet som ändå kan ge ett stort fiskbortfall på sikt. De yttre symptomen är oftast likadana som vid andra bakteriesjukdomar: apati, utåtstående ögon, mindre blödningar i hud och fenor samt anemi. Hos oss har man sällan observerat symptomen som gett sjukdomen dess namn, dvs. blödningar i munregionen.

När man öppnar fisken ser man ofta punktformade blödningar i de inre organen, kring pylorusbihangen och tarmen kan det ibland vara rätt kraftiga blödningar.

Blödningar i inre organ hos regnbåge som angripits av Yersinia ruckeri

Smittan

Yersinia ruckeri, en Gram-negativ stavformig bakterie, överförs horisontellt (från fisk till fisk). Den förekommer i olika serotyper av vilka serotyp 1 anses vara den mest patogena. Denna serotyp förekommer också i Finland. Bakterien sprids till vattnet via fiskens avföring. En desinficering av rommen avlägsnar smittan ifall den kontaminerats från moderfisken.

Enligt uppgift överlever bakterien rätt länge utanför fisken, man talar om minst 2 månader i bottensediment och fyra månader i vatten. Smittan förs framförallt vidare via symptomfria smittobärare, både odlad och vild fisk.

Behandling

Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Det har visat sig vara svårt att bli kvitt sjukdomen om den fått fotfäste vid odlingen, kroniska smittbärare för smittan vidare till nya generationer. Sjukdomsprofylaktiska åtgärder som bra vattenkvalitet, undvikande av stressande åtgärder samt glesa fiskbest ånd minskar risken för att sjukdomen bryter ut. Man kan vaccinera fisken mot Yersinia men det har inte tillsvidare varit aktuellt i vårt land.

 


Tillbaka